Arwydd Waunfawr, Aberystwyth on Flickr – Photo Sharing!

Large Meadow??????????

Arwydd Waunfawr, Aberystwyth on Flickr – Photo Sharing!.

Large Meadow …………….. Big Vagina!!!!!!!!!!!!!!

Brotest dwyieithrwydd ar arwyddion wedi mynd dros ben llestr

Reblog this post [with Zemanta]

Tagiau: , , , , , , ,


%d bloggers like this: